Professional

Een greep van de expertises vanuit de onderwijspraktijk…

ONDERWIJS

 • LC docent PO
 • Docent VSO cluster 3, 4 en jeugdzorg
 • Docent MBO Entree
 • Docent innovatieve leertrajecten
 • gepersonaliseerd leren
 • natuurlijk leren
 • ervaringsgericht leren
 • ontdekkingsgericht leren
 • praktijkleren/ hybride leren
 • leren met inzet van meervoudige intelligentie
 • persoonlijk leerprofiel

 

ARBEID

 • arbeids- en/of onderwijstoeleiding
 • loopbaan coaching  en talentontwikkeling
 • coach (startende) docenten cluster 4

 

PERSOONLIJKE ONTWIKKELING

 • (faal)angstreductie
 • omgaan met overprikkeling
 • HSP/ ADHD/ autisme/ dyslexie/ dyscalculie
 • hoogbegaafdheid
 • (her)vinden eigen kracht/ inzetten eigen krachtcentrales
 • persoonlijk leiderschap

 

Denken in mogelijkheden!