Welkom mooi mens!

In Nederland dreigen steeds meer leerlingen en docenten uit te vallen binnen ons onderwijssysteem. De overheid probeert deze uitval met de wet passend onderwijs te voorkomen maar dat lukt niet altijd. Passende oplossingen lijken vaak over het hoofd te worden gezien. Er is een omslag nodig in ons systeem, ons denken en in onze manier van onderwijzen.

Maar zoals bij iedere verandering komt de neiging om in beperkingen te blijven denken naar boven. Vanuit onze cultuur worden wij gevoed met een ondertoon vanuit angst. Gelukkig kan dat anders, positiever én effectiever. Door jezelf te kennen en door jouw patronen te begrijpen, geef je jezelf meesterschap. Het vraagt om bewust te zijn van wat je doet en hoe je het verwoordt naar jezelf én naar de ander. Zo bouwen we samen naar een nieuwe vorm van onderwijs waarin we vanuit verbinding, zelfsturing en verantwoordelijkheid bij kunnen dragen aan een betere toekomst.

Samen met mijn ‘Grote Roze Olifant’ neem ik je mee langs persoonlijke patronen en maatschappelijke patronen. Je mag ze herkennen en structureren. Het is meer dan een gereedschapskoffer die ik je aanbied. Het zijn de verhalen achter een levenlang leren. Het is denken naar mogelijkheden voor jezelf en voor anderen! Realistisch en (h)eerlijk.

Welkom bij onze Grote roze olifant!

 

 

 

Denken in mogelijkheden!